ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน แยกตามวิทยาลัยชุมชน

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน แยกตามวิทยาลัยชุมชน


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน จำนวนหลักสูตรใหม่ จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุง ทั้งหมด
1 วิทยาลัยชุมชนตราด 3 4 7
2 วิทยาลัยชุมชนตาก 1 5 6
3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 2 6 8
4 วิทยาลัยชุมชนน่าน 0 3 3
5 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 1 3 4
6 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 2 7 9
7 วิทยาลัยชุมชนพังงา 2 0 2
8 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 1 2 3
9 วิทยาลัยชุมชนแพร่ 1 12 13
10 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 1 6 7
11 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 1 4 5
12 วิทยาลัยชุมชนยโสธร 0 2 2
13 วิทยาลัยชุมชนยะลา 0 3 3
14 วิทยาลัยชุมชนระนอง 0 6 6
15 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 0 0 0
16 วิทยาลัยชุมชนสตูล 5 1 6
17 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 0 4 4
18 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 3 13 16
19 วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 0 0 0
20 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 2 3 5
21 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 0 2 2
รวมทั้งหมด 25 86 111