ย้อนกลับ / รายงานจำนวนหลักสูตรที่ผ่านและไม่ผ่านการรับรอง

รายงานจำนวนหลักสูตรที่ผ่านและไม่ผ่านการรับรองจาก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน จำนวนหลักสูตร ทั้งหมด
ผ่าน ไม่ผ่าน
1 วิทยาลัยชุมชนตราด 0 7 7
2 วิทยาลัยชุมชนตาก 0 6 6
3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 0 8 8
4 วิทยาลัยชุมชนน่าน 0 3 3
5 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 0 4 4
6 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 1 8 9
7 วิทยาลัยชุมชนพังงา 0 2 2
8 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 0 3 3
9 วิทยาลัยชุมชนแพร่ 4 9 13
10 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 0 7 7
11 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 0 5 5
12 วิทยาลัยชุมชนยโสธร 0 2 2
13 วิทยาลัยชุมชนยะลา 0 3 3
14 วิทยาลัยชุมชนระนอง 1 5 6
15 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 0 0 0
16 วิทยาลัยชุมชนสตูล 1 5 6
17 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 0 4 4
18 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 0 16 16
19 วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 0 0 0
20 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 0 5 5
21 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 0 2 2
รวมทั้งหมด 7 104 111